«Sånn man kan sitte på?»

Mange spør oss om «hagejernbane er sånn man kan sitte på». Det er jo riktig at dette finnes, men noen særlig utbredelse har ikke dette hatt i Norge i motsetning til i UK. Ett hederlig unntak har vært Norsk Modell – og Dampforening. Derimot har floraen av mindre hagejernbaner og omfanget av entusiaster rundt dette eksplodert. Jeg ser imidlertid at det nok kan være noen som har lyst på begge deler eller bare stort av typen «sånn man kan sitte på» – og vi mener nå at tiden er riktig for å satse på begge deler. Livingsteam Gardenrailways går derfor inn med syvsifret beløp i de store skalaene 5inch og 7 1/4inch.

Etter en lengre «dual diligence»-periode med flere fabrikkbesøk hos Maxitrak  hvor vi har satt våre spesifikasjoner på produksjonen er vi nå enige om en produksjonsplan for de kommende årene med i første omgang 10 større håndbygde kullfyrte damplok for Skandinavia og USA  i tillegg til diesellok.

I første omgang dreier det seg om modellene Jack, Chaloner, Alice, Planet, 4F og noen spennende nyheter i tillegg. Og selvsagt vogner og skinnegang. Vi har allerede solgt to lok – vi gleder oss til fortsettelsen. Vi tar gjerne en prat over en kaffekopp hvis dette er av interresse!