Facebookprofil!

Facebook

Vi har nå kommet oss på Facebook og satser på å benytte det som en kommunikasjonskanal og et sted for å poste bilder fra messer etc, kanskje dukker det opp informasjon om messetilbud også der, så kan være verdt å følge oss!

Lik og del!

https://www.facebook.com/Livingsteam/