Periodens bilde fra Tor Andresen.

Darjeeling ‘B’ class fra Roundhouse