Beddgelert

Beddgelert kommer i leveranseutførelse fra Livingsteam Gardenrailways medio juni. Dette er en svært etterspurt modell som med sin helt spesielle lakkering

bedd1

(Full Hunslet works livery) vil gjøre seg godt både på hylla og ute i det grønne. Med sin innvendige Stephenson – styring er også svært gode kjøreegenskaper garantert  og  i tillegg dobbelt kvalitetssikret gjennom Livingsteam Gardenrailways egne leveransespesifikasjoner.

Ring oss på tlf. 91653742 med hensyn til levring mm.